Sacha (stupa)

Sacha Sangha Danmark

Sacha

 

Sacha stupa er et tempel for meditation og bøn. Sacha betyder ”Den guddommelige sandhed, som ikke kan benægtes”.

Den er opført for healing, fred og kærlighed mellem mennesker og for erkendelsen af vores sande natur. Den symboliserer det guddommelige i dets mange forskellige aspekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stupaen har form efter Sacha mandalaen løftet op i 3 dimensioner. Formen opstod i et nært samarbejde mellem ShantiMayi og Sunyata, som stod for byggeriet, der er udført af folk fra sanghaen.

 

 

 

 

 

 

Stupaens spirituelle fundament udgøres af 4 mantraer :

 

Gayatri Mantra,

der er en bøn om at alle erkender oplyst bevidsthed.

Prabhu Aapa Jago,

som er en bøn om, at bevidstheden om Gud må vågne op i alle mennesker.

Medicine Buddha Mantra,

for healing på det fysiske, psykiske og åndelige plan.

Lakota Indianernes takkesang,

Wakantanka Tunkashila pila maya jelo hey

 

Disse fire mantraer blev sunget dagligt ved begyndelsen og afslutningen af arbejdet på stupaen.

 

 

Hellige relikvier indsamlet af ShantiMayi samt hundredvis af små Medicin Buddha figurer blev placeret inde i stupaen ved indvielsen i september 2007.

 

Relikvierne og symbolerne er fortrinsvis fra buddhistisk, hinduistisk og indiansk spirituel tradition.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle mål på byggeriet er delelige med 9, symbol på fuldkommenhed, begyndelse og slutning.

 

Sand og vand fra den hellige Ganges blev blandet ind i al cement og mørtel, og små papirstykker med mantraet Prabhu Aapa Jago skrevet i hånden blev placeret mellem alle mursten.

 

Dens indre kammer befinder sig ligeligt over og under jorden og har plads til 8 personer.

 

En egetræspæl, Livets Træ, går fra gulvet op til kuppelspidsen og fungerer som en akupunkturnål til healing af vores planet.

 

Forneden i Livets Træ står en krystal, som på foranledning af ShantiMayi har været gennem hænderne på hundreder af mennesker, som har indlagt bønner for verden i den.

 

Mosaikgulvet er formet som en spiral-galakse i sort, rødt, gult og hvidt, som er de indianske farver for de fire verdenshjørner. Mosaikken er lagt udelukkende af kvinder.

 

Fra hvert verdenshjørne, under hver farve i gulvet, ligger der et kobberrør, som fortsætter op gennem Livets Træ, og snor sig omkring pælen op til toppen.

 

Kobberspiralen leder energi og symboliserer DNA molekylet, byggestenen i alt liv.

 

I toppen af Sacha er klokkerne, som synger i vinden, og allerøverst er der en blå topas, symbolet for Bindu, det guddommelige åndedræt.

 

 

 

 

 

 

 

Sachas yderste kvadratiske form er placeret med siderne vendt mod verdenshjørnerne vest, nord, øst og syd.

De 3 trin i formen symboliserer det fysiske, det psykiske og det åndelige aspekt.

 

Lotusbladene står for sindets renhed.

 

Cirklen symboliserer helhed, fuldkommenhed uden begyndelse og slutning.

 

Davidsstjernen er sammensat af to trekanter.

Trekanten med spidsen opad repræsenterer det maskuline aspekt, den med spidsen nedad det feminine.

Sammen udgør de to trekanter en sekstakket stjerne, som symboliserer himlen og jorden, altid i perfekt harmoni, umulige at adskille.

 

De tolv hjerter, én for hver måned i året, danner en krone.

Hjerterne peger med spidsen ud mod verden, symboliserende den altid givende kærlighed.

 

Diamanten i midten symboliserer klarhed og transformation.

 

Bindu er mandalaens centrum. Den symboliserer det, hvorfra alt udgår, og som alt vender tilbage til.

 

 

 

Sacha ligger på ejendommen Sacha Kutir lidt syd for Vester Hæsinge på Fyn, tæt ved Svanninge Bakker.

Sacha er offentligt tilgængelig gennem den tilgrænsende skov og kan besøges i dagtimerne. Man kan parkere ved indgangen til skoven.

Vi henstiller til alle besøgende at færdes med respekt for Sacha og det indviede sted. Ved indgangen til området findes en mere uddybende folder om Sacha.

 

For kørsels- og gangvej gennem skoven se

http://map.krak.dk/m/nRGwh

 

Det er også muligt at få en fremvisning af Sacha, hvor der åbnes til det indre kammer.

For fremvisning kontaktes

Mayi og Sunyata

på 62681306 eller

mayiheart@yahoo.dk

www.sachakutir.dk

 

Copyright © All Rights Reserved